75 MJK – Ak Kris nan bak mwen

0
834

1

Ak Kris nan bak mwen

Mwen (pa pè tanpèt la, 3 fwa)

Ak Kris nan bak mwen

Mwen pa pè tanpèt la

Lè m-ap vwayaje la kay

Vwayaje la kay (2 fwa)

Ak Kris nan bak mwen,

Mwen pa pè tanpèt la

Lè m-ap vwayaje la kay.