74 MJK – Toujou kwè nan Jezi

0
1106

1

Toujou kwè nan Jezi

Jezi pre nou.

Toujou kwè nan Jezi

Lap kenbe men ou.

Toujou kwè nan Jezi

Suiv Li toujou

Gen la fwa nan lan nwit

E pandan chak jou.