74 MJK – Toujou kwè nan Jezi

0
1290

1

Toujou kwè nan Jezi

Li toupre nou.

Toujou kwè nan Jezi

Lap kenbe men ou.

Toujou kwè nan Jezi

Swiv Li toujou

Gen lafwa nan Jezi

Chak jou nan lavi.