74 CDK – A la yon Zanmi se Jezi

0
3113

1

A la yon Zanmi se Jezi,

Tout peche nou se chaj li!

A la yon byenfè: pou pote

Penn ba li nan la priyè!

Konbyen fwa la pè nou pèdi,

Konbyen chagren nou subi;

Pouki? Paske nou pa pote

Tout ba li nan la priyè.

2

Si gen tantasyon ak touman,

Ou traka nenpòt kòman,

Nou pa pou janm dekouraje:

Jezi la nan la priyè.

Ki lès zanmi ki si fidèl,

Ki fè nanm bliye doulè-l?

Jezi konnen sa feblès ye:

Jwenn ak li nan la priyè.

3

Nou santi-n fèb? Nou pa kapab?

Ki lès flo nape pase?

Sovè a di li responsab:

Jwenn ak li nan la priyè.

Si zanmi ou yo bliye ou,

Di Jezi-l, li tande ou.

Lape tann ou, bra li louvri.

Jezi vle ba ou la vi.