73 EEK – Lè Jezi soti nan dlo a

0
7906

1

Lè Jezi soti nan dlo a

Syèl la te ouvè (2 fwa) O O O

Sentespri Bondye a desann

Se sou fòm yon pijon

Map lite poum pran kouwòn nan

Syèl la te ouvè

Wi li te ouvè vre

Syèl la te ouvè (2 fwa).