71 MJK – Mwen konnen yon non

0
798

1

Mwen konnen yon non,

Yon non mèvèye,

Zanj yo te vin pote ban nou.

Syèl la tap klere lè yo te pale.

Non sa a ki si bèl, si dous.

Non sa a ki si gran,

Non mèvèye sa a.

Ki delivre nou nan peche.

Ala yon bèl non! Ala yon gran non!

Se Jezikri Sovè nou an.

2

Mwen renmen non sa a,

Non mèvèye sa a.

Ki pi bèl pase tout lòt non.

Depim te konnen lanmou li pou mwen,

Mwen te ba Li tout lavim.