71 MJK – Mwen konnen yon non

0
662

1

Mwen konnen yon non,

Yon gloriye non,

Ke zanj yo te pote ban nou.

Syèl la tap klere lè yo te pale.

Nan sa ki si bèl, si dou.

Nan sa ki plen glwa,

Non mèveye sa.

Nan peche kap delivre nou.

Kèl gloriye Non, kèl mèveye Non

Le Non siprèm, se Jézi.

2

Mwen renmen Non sa,

Non mèveye sa.

Ki pi bèl pase tout non yo.

Depi-m te konnen amou-L pou pèp Li,

Mwen te ba Li tout la vi-m.