7 HCKY – Lè lapèl va fèt nan syèl la

0
8569

1

Lè lapèl va fèt nan syèl la,

Mape mache nan chemen Wa a

O rakontem yon bèl istwa,

Mwen renmen Jezi plis chak jou

Alelouya!

Mwen va fè ou pechè lèzòm

Si ou swiv mwen toupatou,

Alelouya! Jezi renmenm

Li te sove mwen; li vle sove ou,

Li ka sove nou tout.