7 GAK – Yon zanmi renmenm, yon zanmi rayim

0
1255

1

Yon zanmi renmenm, yon zanmi rayim,

Yon zanmi sove mwen.

Zanmi sou latè, se lèm gen lajan,

Lèm pa gen lajan mwen pa anyen.

Jezi sovem, li delivrem,

Jezi sove nanm mwen.

O mwen vle chante istwa li, glorifye non li

Jezi ou se mèt mwen

2

Mwen rankontre Jezi nan yon chemen,

Li mande mwen kotem prale;

Mwen di Chè Seyè se ou map chache,

Map swiv ou jiska lafen.

3

Mwen te kondane poum te mouri,

Paske pechem te gwo;

Jezi rele mwen sou mòn Gòlgota

Poul ban mwen lavi etènèl.

4

Yon zanmi ban mwen karès, lanmou

Tout tan m pa nan tonbo.

Zanmi sou latè, se lèm gen lajan,

Lèm pa gen lajan mwen pa anyen.