68 EEK – Koute vwa Jezi ki nan dezè a

0
7764

1

Koute vwa Jezi ki nan dezè a

Lap chache mouton pèdi yo;

Mouton ki egare nan patiraj la

Lap fè yo antre nan pak la.

Vini, vini mouton ki pèdi yo

Vini, vin jwenn mwen

Bèje ou ap chachew

Men vwam nan dezè a ap relew

E de bram louvri poum resevwaw.

2

Vin jwenn mwen

Sonje te gen 100 mouton nan pak la

Genyen yonn ki te egare

Byen lwen nan mòn, nan vale a

Li te twouse pyel al chachel

3

Sonje te genyen anfan pwodig la

Li te mande papal byen pal

E lèl te pati fin depanse yo;

Li te oblije retounen

4

Li te lese katreven-diznèf yo

Pou lale chache yon sèl la

E lèl te jwenn li, li te tèlman kontan

E zou zepòl li, li potel

5

Ou menm si ou vle vini jodi ya tou

Konsa la va resevwaw

Ki te pote lòt, O, la sou zepòl li

Ou menm, tap vlope ou nan mantol