67 EEK – A rebò yon chemen ki mennen Jeriko

0
8043

1

A rebò yon chemen ki mennen Jeriko;

Jezi te rankontre yon mandyan

Yon vye rad te sou li, tou de jel te fèmen,

E li tap mande charite.

Jezi te di: «Ou mèt ale! » (bis)

Depi menm lè a li wè.

2

Lè ou gade nan jan chapit 8, vèsè 12

Jezi di se li menm ki limyè,

Moun ki swiv li pap janm mache nan fènwa ankò.

Men li va gen limyè e lavi.

3

Pawòl mwen se yon lanp nan pye ou

Si ou swiv mwen

Yon limyè nan kè nou pou tout tan

Moun ki swiv mwen pap janm mache nan fènwa ankò.

Men li va gen limyè e lavi.