66 EEK – Gen yon bèl jou lè lavim va fini

0
9073

1

Gen yon bèl jou lè lavim va fini

Map vòltije

Pou mwen ale nan kay selès la

Map vòltije.

Map vòltije! ki bèl glwa! map vòltije!

Lè mwen mouri, o alelouya pa lontan

Map vòltije!

2

Tout eprèv nan vi sa-a va fini,

Map vòltije!

Kon yon zwazo ki te prizonye

Map vòltije!

3

Nan pe de tan, jou yo pa twò lwen,

Map vòltije,

Nan peyi kote jou yo pap fini,

Map vòltije.