66 CDKK – Bondye te ban mwen limyè

0
1225

1

Bondye te ban mwen limyè,

Map kite li klere; (2 liy, 2 fwa)

Klere bèl pou Jezi, Sovè mwen.

2

Kachel anba peche? – Non!

Map kite li klere; (2 liy, 2 fwa)

Klere bèl pou Jezi, Sovè mwen.

3

Kite satan toufel? – Non!

Map kite li klere; (2 liy, 2 fwa)

Klere bèl pou Jezi, Sovè mwen.

4

Nan tout vwazinaj sa a

Gen moun ki nan tenèb,

Yo bezwen limyè sa a,

Li pa gen dwa vin fèb,

Men li dwe klere bèl pou Jezi.

5

Klere jouk Jezi vini,

Map kite li klere; (2 liy, 2 fwa)

Klere bèl pou Jezi, Sovè mwen.