64 EEK – Lè ou konte moun ki pou Jezi

0
7704

1

Lè ou konte moun ki pou Jezi

Kontem ladann,

Nan moun ki konfye nan pawòl li

Kontem ladann.

Kontem pami pitit ki pou wa syèl la

Kontem tankou sèvitè kap sèvi ya;

Kontem pami moun sove, Alelouya!

Kontem ladann.

2

Lè ou konte moun ki nan la gras

Kontem ladann

Sa yo an Kris ki genyen yon plas

Kontem ladann.

3

Lè ou konte temwen yo ki pou Kris

Kontem ladann

Ki va genyen kouròn la jistis

Kontem ladann.