62 ORK – M bezwen pisans nan nanm mwen

0
1983

Le Chretien Et Sa Spiritualité

1

M bezwen pisans nan nanm mwen

Poum priye (2 liy, 2 fwa)

Avan solèy la kouche

Glwa, ozana! (3 fwa)

Kris se Wa tout wa. (2 liy, 2 fwa)

 

M bezwen revèy nan nanm mwen

Poum kanpe (2 liy, 3 fwa)

Avan solèy la kouche

Glwa, ozana! (3 fwa)

Kris se Wa tout wa. (2 liy, 2 fwa)