62 MJK – Jézi fidèl, se Dye Li ye

0
1018

1

Jézi fidèl, se Dye Li ye

Jézi fidèl, Pawòl Li vre

Jézi fidèl, lap ede ou

An nou fidèl a Li-menm tou.