60 RNK – Ou pa kapap ale nan syèl la

0
4526

1

Ou pa kapab ale nan syèl la

Si ou viv nan peche isiba. (2 liy, 2 fwa)

Se pou ou vin jwenn Jezikri.

Se pou ou vin jwenn Jezikri. (3 fwa)

2

Ou pa kapab ale nan syèl la

Si ou sèvi satan isiba. (2 liy, 2 fwa)

Se pou ou vin jwenn Jezikri.

3

Ou pa kapab ale nan syèl la,

Si ou pa lave nan bèl sous la. (2 liy, 2 fwa)

Se pou ou vin jwenn Jezikri.