60 EEK – Mwen pap fikse anyen

0
7073

1

Mwen pap fikse anyen

Nan le monn ankò

Lèm dòmi se syèl la m reve

Mwen genyen pou male nan peyi anwo a

Pou mal jwi bonè ki pap janm fini.

Bonè ki pap janm fini

Ma rete ak Bondye papa mwen

Mwen pap fikse le monn

Zèv li yo pa pou mwen

Ma prale jwenn papam anwo a.

2

Mwen konnen gen anpil pwoblèm sou wout la

Doulè ak anpil tèt chaje

Mwen genyen poum priye

Sa va gen poul vole

Fò male jwenn papam anwo a.

3

Konsa gen anpil bagay ki rezève

Pou tout kretyen kap lite

Gen anpil bèl bagay kap tann nou nan syèl la

Lè nale nan peyi anwo a.

4

Lè nou va rive nan palè wayal la

Nou va rankontre ak zanj yo

Nou va anbrase yo, nan palè nan syèl la

Yon bonè ki pap janm fini.