6 VRK – Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale

0
1290

Le Monn Se Pa Lakay Mwen

 

1

Le monn se pa lakay mwen nan syèl ma prale

Trezò mwen ak kè mwen anwo yo tout fikse

Mwen tande zanj yo kap rele mwen anlè ya

E mwen pakap santim twò alèz isiba.

Jezi ou konnen ou se sèl zamni mwen

Siw pa pran mwen nan syèl, O Seyè sa map fè

Mwen tande zanj yo kap rele mwen anlè ya

E mwen pakap santim twò alèz isiba.

2

Mwen konnen mwen pa diy, mwen se yon vye pechè

Men mwen gen tout espwa ke Jezi sèl Sovè

Se Jezi ki te mouri sou le bwa Kalvè

E li te sove nanm mwen pou letènite.

3

Mwen gen kèk byenneme ki vwayaje deja

Yo nan bra de Jezi e yape tann mwen la

Mwen gen poum rete lite kòm yon bon sòlda

Men Seyè lè ou relem ma vini avèk jwa.

4

Mwen tande vwa Jezi dim lite pran kouray

Ale lwen preche yo chante e la priyè

Pa twouble pa plenyen mwen va la avèk ou

Se mwen menm ki chwazi ou poum voyew ale la