6 CDKK – Vin nan kè mwen

0
705

1

Vin nan kè mwen, (2 fwa)

Vin nan kè mwen, Senyè Jezi;

Alèkile, vini rete,

Vin nan kè mwen, Senyè Jezi.