57 EEK – Distans m rive m santi m pa ka tounen ankò

0
7230

1

Distans m rive m santi m pa ka tounen ankò

Mwen pap tounen, mwen pap tounen

Menm si loraj, danje menase frape mwen

Mwen di ankò: mwen pap tounen.

O non, non, non! mwen pap tounen

Paske anwo pi atirem

Deja avyon mwen dekole

Depase pwen poum ta tounen.

2

Lemonn ak plezil yo rele legliz tounen

Anwo mandem poum pa tounen

Menm si nyaj anlè a ta vle bare wout mwen

yo leve espre pou vin barem

Yon pa ankò map wè Sovèm.

3

Lè gwo van ak tanpèt menase fèm tonbe

Legliz kanpe sou yon sèl mo

M deja pati pou yon bèl site moun anwo

Mèt mwen pare poul dim bravo.

4

Menm si satan pansel ka fè n rete nan wout

Legliz Kris la pap janm tonbe

Pilòt la trè sèten lènmi pap kraponnenl

Lè a sonnen fòk nou monte.