55 CDKK – Kris pou pèp, e pèp pou Kris

0
829

1

Kris pou pèp, e pèp pou Kris

Nan peyi Dayiti,

Pote drapol, obeyi li,

E kwè nan pawòl li.

Nap chante:

Kris pou nou, e nou pou Kris

Pou tout letènite;

Annavan pou nou fè byen,

Na gen viktwa.