54 EEK – Souvan nou mande sa demen ap pote

0
9004

1

Souvan nou mande sa demen ap pote

Si se pa anpil jwa, chagren ou tristès

Souvan nou pèdi anpil sou avni nou

San nou pa menm panse si Jezi ak nou.

Frè mwen ak sè mwen atansyon pa twouble

Konnen ke avni nou, li nan men Bondye

Tout sòm lavi a, le prezan e avni

Yo tout byen kalkile pa Lespri Bondye.

2

Nou pa kapap fè anyen pou tèt nou

Si se pa men Bondye kap kondwi nou

Si nou vle genyen yon bèl briyant avni

Sèl bagay pou nou fè se konfye nan Dye.

3

Sonje trè byen Bondye nou an puisan

Tout sa ki enposib, ak li yo posib

Nou dwe prepare nou pou retou Jezi Kri

Paske li a la pòt, lap vin chache nou.