53 EEK – San ke Jezi te vèse pou mwen

0
9852

1

San ke Jezi te vèse pou mwen

Sou bwa Kalvè-a

San sa li ban mwen fòs jou aprè jou

Pap janm pèdi puisans li.

Li rive sou montay ki pi wo

Li koule nan vale ki pi fon

San sa li ban mwen fòs jou aprè jou

Pap janm pèdi puisans li.

2

San sa apeze doulè ak krent mwen

E san sa seche dlo nan je mwen

San sa li ban mwen fòs jou aprè jou

Pap janm pèdi puisans li.