52 MJK – Jézi la ak mwen tout kotem pase

0
850

1

Jézi la ak mwen tout kote-m pase,

Jézi la ak mwen se vre;

Si-m mache sou tè sa a,

Ou janbe lanmè,

Jézi la, m-pa bezwen pè.

Menm nan la vale,

Nan tenèb ou danje,

Li kenbe-m nan men Li,

M-konnen se vre;

Jezu la ak mwen tout kote-m pase,

Jézi la ak mwen, se vre!