50 RCK – Ala gwo bagay kap domine kè lòm

0
2880

1

Ala gwo bagay kap domine kè lòm!

Ala pwojè yo genyen!

Tout moun okipe

Pa gen tan pou yo priye

Ki kote sa prale?

Men yonn pa janm sispann devore lòt

Viv nan lapè, li enposib

Grangou, touni ak maladi

Se pi gwo mal pou moun kap peri.

2

Kiyès ki ka di kijan demen va ye

Nan yon monn san Jezi

Li menm ki chemen, laverite, lavi

Solisyon tout pwoblèm.

Lòm chanje latè

Tankou yon paradi

Tout bagay vin fasil

Men chak jouk pase

Lemonn vin pi mechan

Lavi vin enposib

Lè jistis ranplase mechanste

Yonn ak lòt ap ka rekonsilye.