50 MJK – Gen moun ki sipoze

0
248

1

Gen moun ki sipoze,

Yo swete, yo ta vle,

Men mwen, mwen konnen m-sove.

Yo swete yon jou

Y-a rive nan syèl la,

Men, mwen menm,

Mwen konnen m-sove.

Mwen te louvri pòt

Kè mwen e Jézi antre

Mwen sèten ke Li sove-m,

Li fè-m pa peche.

E Lespri Bon-Dye

Rann temwayaj avèk mwen

E mwen menm, mwen konnen m-sove.