5 GAK – Eskew pa santiw prèske deside

0
1220

1

Eskew pa santiw prèske deside?

Eskew pa manke anyen pouw fè?

Men poukisa pouw di Jezikri

Demen map swiv ou, jodia non? (2 fwa, 2 liy)

2

Eskew santiw ta vle konvèti?

Kite lemonn vini jwenn Jezi

E si ou mouri san konvèti

Konnen byen ou pèdi nanm ou. (2 fwa, 2 liy)

3

Konnen Jezi se yon bon bèje

Lè ou va nan prezans gran jij la

Paske jodi se lè pou fè li

Demen li ka twò ta pou ou. (2 fwa, 2 liy)