49 CDKK – Mwen renmen Sovèm

0
1096

1

Mwen renmen Sovèm,

Senyèm, Redanmtèm;

Li mouri sou lakwa pou mwen;

Li resisite, nan syèl li rantre;

Yon jou la vini chache mwen.