46 RCK – Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

0
2844

1

Laza te nan mizè men li te genyen Jezi

Nonm rich la tap rejwi menl pat konnen Jezi

Nonm rich la vin mouri e Laza te mouri tou.

Laza te monte nan syèl,

Nonm rich la te rete atè.

Vlopem, marem, anterem nan vye nat la

Vlopem, marem avèk Jezi

Pase poum ta gen bèl antèman

Poum ta mouri san Jezi

Vlopem, marem, anterem nan vye nat la.

2

Gen anpil moun ki konprann

Paske yo genyen lajan

Yo pa vle konvèti, yo pa vle sèvi Bondye

Lè moun sa yo mouri yo gen pi bèl antèman

Tout sa pa itil anyen, se bèl vwayaj pou lanfè.

3

Jodia poum gran nèg fòk kay mwen fèt annò

Sèkèy mwen fèt annò, fotèy mwen se pa pale

Tout gran panpan sa yo, tout sa yo se vanite.

Vlopem nan moso katon pou male avèk Jezi.

4

Jodia poum gran nèg

E demen poum ta mouri

Antèman dimil dola,

Tout moun ap pale de mwen

Aswè koul fè minwi,

Malfèktè vin pran zonbim

Minotem de bra dèyè,

Fèm rele men map pase.