43 EEK – Montay yo pral tranble

0
7407

1

Montay yo pral tranble

Tout ròch yo pral woule

Etwal yo pral kouche, lè Jezi va vini

Mokè yo pral chache kote pou yo kache

Twou yo prale louvri, pral gen anpil kriye

Lemonn pral boulvèse lè Jezi va vini

Zanmim ou bezwen jwenn yon kote pouw kache.

Èske ou va jwenn yon kote pou ou kache

Lè twonpèt la va sonnen, kote ou va kache

Èske ou va jwenn yon kote pou ou kache

Zanmim ou bezwen kache nanm ou nan Jezi Kri.

2

Zanmim pral gen kriye

Zanmim pral gen rele

Tout mò yo pral leve, lè Jezi va vini

Pou vi-n jije lemonn, pral gen anpil rele

Solèy la pral vi-n nwa, la li-n pral tounen san

Lemonn pral boulvèse, lè Jezi va vini

Zanmim ou bezwen kache nanm ou nan Jezi Kri.