42 HCKY – Mwen pap bay dyab la okenn plas nan kè mwen

0
8085

1

Mwen pap bay dyab la okenn plas nan kè mwen,

Map kouri chache Jezi.

Mwen pap vle koute li lè li vin tantem

Map kouri chache Jezi,

Satan vle vire mwen tèt anba,

Men kouwòn ap tann mwen nan syèl la.

Mwen pap bay dyab la

Okenn plas nan kè mwen,

Map kouri chache Jezi.