42 EEK – Otrefwa m te kouche

0
5211

1

Otrefwa m te kouche

E zyem louvri m tap panse

Ak kòmandman Jezi Kri te bay disip li yo

Mwen te santi lè sa-a, yon gran transfòmasyon

Yon rivyè tap koule nan zye mwen

Jezi Kri aprann nou, nou dwe gen tèt ansanm

Pi gran kòmandman an,

Se renmen nou yonn lòt

Ak tout kò de tout kè, padone frè nou yo

Pi gran kòmandman an,

Se renmen nou yonn lòt.

2

Aprann a padone, e tout frè, tout sè ou yo

Menm lè yo meprize ou kon fatra

Ou pa vo anyen

Pa kriye pa plenyen, reziye ou frè mwen

Soufrans lan di se vre, men pran kouraj.

3

Pataje ak frè ou, tristès li ak lapenn

Se sa Jezi mande pou nou yonn soufri pou lòt

Pa imilye frè ou, pa imilye sè ou

Nou tout an jeneral se pousyè.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar