41 RCK – Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

0
2740

1

Mwen konn Bondye gen yon sipriz pou mwen

Mwen konn Bondye genyen yon plan pou mwen

Si mwen fè volonte li e mwen gade pawòl li

Mwen konn Bondye va fè yon wout pou mwen.

2

Mwen met lafwa nan Jezikri sovèm

Mwen met konfyans mwen nan Seyè Jezi

Li te bay lavil pou mwen

Yo te krisifyel pou mwen

Mwen met espwam nan Jezi ki vivan an.

3

Li fèm pwomès lap tounen vin chachem

Pou mal nan plas lal prepare pou mwen

Renmen sak byen, rayi sak mal

E obeyi sa Bib la di.

Lap tounen pou mennenm nan syèl avèl.