41 HCKY – Si Bondye pou nou, kilès ki va kont nou

0
8074

1

Si Bondye pou nou, kilès ki va kont nou?

kilès ki va kont nou, kilès ki va kont nou?

Si Bondye pou nou, kilès ki va kont nou?

Pèsonn, pèsonn, pèsonn.