41 EEK – Bondye voye pitit li relel Jezi

0
5181

1

Bondye voye pitit li relel Jezi

Ki te vini e padone

Li rachte nou, e li mete nou lib

Kounyè a la, li ak Papal lape tann nou.

Mwen konnenl vivan

Map konte sou demen

Paskel vivan, enkyetid mwen ale

Paskem konnen, O m-konnen

Li se tout lavi mwen

Map konte jou poul vi-n chachem;

Paskel vivan.

2

Mwen aksepte tout sa ki rive mwen

Paske sovèm kap defann mwen

Jouden an mèt devanm

Kè mwen pap boulvèse

Paske Jezim nan pa mouri, men li vivan.

3

Sèl espwa mwen se sou li sèlman

Paskel di mwen lap vi-n chachem

Eprèv nan lavi sa pap fèm doute ditou

Bondyem nan gran e li vivan mape tann li.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar