40 EEK – Gen yon vwa dousman

0
5178

1

Gen yon vwa dousman

Ki relem pandan nwit la

Li dim leve men ènmi ou yo deyò a

Lèm te louvri jem

M wè ènmi yo deyò a

Mwen di Seyè ede mwen o non souple.

Seyè wout la di anpil

Lòt bò mòn nan ma prale

Em konnen ma rive.

2

Mwen te malad, paranm yo di map mouri

Mwen di Seyè desann ame selès la

Lèm te louvri je mwen

Mwen wè ame ap desann

Kapitèn nan pran devan lap vi-n sovem.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar