4 HCKY – Levanjil se pisans Bondye

0
7717

1

Levanjil se pisans Bondye

Pou sove pechè

Se sa mwen kwè,

Wi, se sa mwen kwè.

E nenpòt kilès ki vini

Va jwenn yon gwo delivrans

Alelouya! wi se vre.

Glwa pou Bondye, wi se vre;

Eseye li e ou pral wè,

Levanjil se pisans Bondye

Pou sove pechè,

E ou kwè sa, pa vre?