4 CSK – Pa gade lòt moun ni lòt bagay kon li

0
3060

1

Pa gade lòt moun

Ni lòt bagay kon li (2 fwa)

Pa gade lòt moun

Ni lòt bagay (3 fwa)

Kon li.

Pa adore lòt moun

Ni lòt bagay kon li (2 fwa)

Pa adore lòt moun

Ni lòt bagay (3 fwa)

Kon li.

Paske se li menm

Ki soutyen nou. (2 fwa)

Pa gade lòt moun

Ni lòt bagay

Pa adore lòt moun

Ni lòt bagay

Paske se li menm ki soutyen nou (2 fwa)

Pa gade lòt moun

Ni lòt bagay kon li.