4 CBK – Seyè, mwen deside poum yon modèl

0
2923

1

Seyè, mwen deside poum yon modèl

Ajenou map rete, pou ou m vle fidèl

Tanpri wete nan mwen tout move zèl

Seyè, m vle yon bon modèl

Chay pechem yo fèm rebèl

Men, m fikse jem sou ou, lavim bèl.

Lavim bèl, m se modèl

Mwen nan wout pou syèl

M pa ka nan pèlmèl

Lavim bèl, m se modèl

Mwen nan wout pou syèl

Glwa pou Emanyèl.

Mwen vle poum ka fidèl

Yon kè ki pa rebèl

Mwen vle tankou Abèl

Parèt devan lotèl

Pou prezantew vi mwen

Pou ou ka wèl

Seyè jan ou patènèl

Transfòme mwen fèm vin bèl

De jem fikse sou ou, lavim bèl.