39 MJK – Le monn se pa lakay mwen

0
1104

1

Le monn se pa lakay mwen,

Nan syèl map prale;

Trezò mwen ak kè mwen,

Anwo yo tout fikse.

Mwen tande zanj yo

K-ap rele mwen ale la,

E mwen pa kab santi-m

Trò a-lèz isi-ba.

Jézi, ou konnen ou se sèl zanmi mwen,

Si ou pa pran-mwen nan syèl,

O Senyè-m sa mwen fè?

Mwen tande zanj yo

K-ap rele mwen ale la,

E mwen pa kab santi-m

Trò a-lèz isi-ba.

2

Mwen konnen mwen pa dign,

Mwen se yon vil pechè;

Men mwen gen tout espwa

Ke Jézi se Sovè-m;

Se Jézi ki te mouri

Sou le bwa Kalvè

E li te sove nanm mwen pou letènite.

3

Mwen gen kèk byen-eme

Ki devanse-m deja;

Yo nan bra de Jézi,

E y-ape tann mwen la.

Mwen gen pou rete,

Lite kon yon bon sòlda

Men Jézi, lè ou rele-m,

M-a vi-n avèk jwa.