39 EEK – Ala yon tan Seyè se tan sila

0
6330

1

Ala yon tan Seyè se tan sila

Kote tout bagay yo vi-n chanje

Menm kretyen yo vi-n twouble

O Seyè gen anpil moun kap soufri

Tanpri Papa, pa kite yo souple.

O Seyè, genyen ki grangou

O Papa, genyen ki touni

Ou menm ki wè nan lye sekrè

Voye je ou sou yo Jezi pa kite yo souple

2

Gen anpil moun ki kouche nan lopital

Ki aswafe, ki san espwa

Yo pa genyen lòt sekou

O Seyè, yo ta renmen baw glwa

Tanpri Papa tande kri yo souple