35 HCKY – Annou fidèl nan Jezi

0
7757

1

Annou fidèl nan Jezi

Malgre gen mil vwa lemonn kap rele nou

Se li ki te sove nou

E li mande nou bali lavi nou tou.

Epi nap mache ak li

Jouk nou rive nan syèl la.

Annou travay pou mennen lèzòt yo

Antre nan pòt la.

Annou fidèl nan Jezi,

E na rejwi la pou tout letènite.