35 EEK – Mwen sonje yon jou ki jan mwen te malad

0
5681

1

Mwen sonje yon jou ki jan mwen te malad

Doktè te di konsa li pa kwè map sove

Paranm yo tande sa, yo tout pran kriye

Men Jezi te pale nan jou sa.

 

Mwen pa kapap bliye, bliye jou sa

Kòman poum ta bliye jou sa

Joum te jwenn soulajman pou nanm mwen

Glwa a Dye. (bis 3 liy)

2

Lè mwen pat gen Jezi, kè mwen te toujou tris

Mwen pat kapap manje, mwen pat kapap dòmi

Lèm vin jwenn ak Jezi tout bagay te chanje

A la yon bon zanmi se Jezi.

3

Lè mwen te nan monn nan mwen toujou tap kriye

Peche mwen te wouj e tèt mwen te chaje

Chak jou mwen leve, pwoblèm a goch a dwat

Mwen te remèt Jezi ti rès la.

4

Jodi-a si gen moun ki poko gen Jezi

Kouri vit akseptel paske lè-a rive

Nan Jezi gen lavi, gen la jwa nan Jezi

Nan Jezi gen yon lèt kap koule.