33 HCKY – Nan legliz la laglwa se pou Kris

0
7838

1

Nan legliz la laglwa se pou Kris

Kounyè a e pou letènite.

Nan legliz la, laglwa se pou Kris,

Kounyè a e pou letènite.

Se pou li, wi, pou li, (2 fwa)

Nan legliz la, laglwa se pou Kris,

Kounyè a e pou letènite.