33 HCKY – Nan legliz la laglwa se pou Kris

0
7758

1

Nan legliz la laglwa se pou Kris

Kounyè a e pou letènite

Nan legliz la, laglwa se pou Kris

Kounyè a e pou letènite

Se pou li, wi pou li, (2 fwa)

Nan legliz la, laglwa se pou Kris

Kounyè a e pou letènite