33 HCK – Mwen gen yon anvi

0
6793

1

Mwen gen yon anvi

Kèm anvi wè Jezi

O ala kè mwen anvi wè fas li!

Malgre mwen konnen

Li pa rete lwen mwen,

Mwen gen yon anvi wè figi li.

Ala m anvi wè Jezi!

O ala kè mwen anvi wè fas li!

Pou mwen tou pre li, santi prezans li,

O ala kè mwen anvi wè Jezi!

2

Mwen ta kontan

Pou mwen mache ak Jezi,

Mwen ta byen kontan pou ba li lamen;

Sepandan mwen konnen

Li la pou gidem,

Mwen konnen amou li pap janm lagem.

3

Pou nou menm ki pako

Konnen Jezikri,

Nou manke pi gran lajwa ki genyen;

Vin resevwa li kòm Sovè e Mèt nou,

Li vle wete nou anba kòd peche.