33 CBK – Bondye domine sou tout sa ki egziste

0
2983

1

Bondye domine sou tout sa ki egziste

Anyen pa ka chape devan li

Anpil fwa nou menm

Konprann Bondye ap dòmi

Epi se lè sa a li pral pale.

Tout wa yo kòmanse tranble

Tout chèf yo kouri al kache

Lè Bondye di se twòp atò

Kiyès ki ka di li pa dakò? (2 fwa)

2

Bondye gen tout pouvwa

Wi Bondye mèvèye

Pou sa li fè tout moun ebranle

Men poutan lèzòm derefize aksepte

Se Bondye sèl pou yo glorifye.