32 HCKY – Ale bay mesaj la, ale bay mesaj la

0
7819

1

Ale bay mesaj la, ale bay mesaj la:

Jezi se Sovè

Ale bay mesaj la, ale bay mesaj la,

Jouk Jezi tounen.

Preche jounen kou nwit,

Nanpwen yon lòt vrè Sovè

Ale bay mesaj la, ale bay mesaj la:

Jezi sèl Sovè.