32 HCK – Eske yon ti moun kon mwen

0
6938

1

Eske yon timoun kon mwen

Kapab priye Bondye tou?

O, men wi, rete fidèl,

Ak pasyans e avèk zèl;

Renmen Kris, obeyi kwè

Ak tout kè ou deklare:

Mèsi, bon Papa; mèsi, bon Papa,

Papam nan syèl, nou remèsye ou.

2

Pou legim avèk bèl fwi,

Pou solèy e pou lapli,

Pou zanmi avèk kay nou

E pou Pawòl Bondye tou;

Pou lekòl dominikal

E sitou pou Levanjil.

3

Pou sante e pou lapè,

Pou travay e tan pou jwe,

Pou lavi ki kòmanse,

Pou lajwa kè nou genyen,

Pou Sovè nou Jezikri,

E lanmou li san mezi.