31 HCK – Mwen tap fè yon wout difisil

0
7118

1

Mwen tap fè yon wout difisil,

Em te santim tousèl;

Chay lou ki te sou do mwen

Tap peze mwen desann.

Mwen te plenyen bay Jezi

Kijan mwen tap soufri,

E mwen tandel pale ak mwen konsa:

Pye mwen te fatige tou

Sou wout mòn Kalvè a

Kwa mwen te vin tèlman lou

Li te menm fèm tonbe.

Se pouw fidèl pèleren

Jouk ou rive nan Syèl,

Pran kwa ou epi swiv mwen pazapa.

2

Map travay di pou Jezi,

Se sa mwen te konn di

Mwen gentan fè gran sakrifis,

Pou mache avèk li.

Mwen te kite gwo lajan,

Mwen tap vante tèt mwen

E mwen tandel pale ak mwen konsa:

Mwen te kite laglwa mwen,

Mwen gadel kòm yon pèt,

Yo klourem sou bwa Kalvè;

Mwen fè tout sa pou ou.

Annou mache byen ansanm

Nan chemen lavi sa a.

Pran kwa ou non

E swiv mwen jouk lafen.