30 MJK – Map chante tout byenfè le Senyè pou toujou

0
396

1

Map chante tout byenfè le Senyè pou toujou;

M-ap chante, m-ap chante;

M-ap chante tout byenfè le Senyè pou toujou;

M-ap chante tout byenfè le Senyè.

Ak bouch mwen, m-ap a-nonse

Fidelite-l, fidelite-l;

Ak bouch mwen, m-ap a-nonse

Fidelite le Senyè pou tout moun.

(bis 4 premye lign)