29 CDK – Mwen louvri kè mwen

1
2383

1

Mwen louvri kè mwen,

Pou-m resevwa ou.

Jezu, Sovè mwen,

Kè mwen bezwen ou;

Mwen santi mwen sèl;

Kè mwen fatige;

Viv ak ou ta bèl,

Ou kab ban-m lapè.

2

Mwen louvri lespri-m,

Pou-m resevwa ou.

Jezu-Kri, Senyè-m,

Rete la toujou.

Vini pou renye,

Gide tout bagay.

Pou dirije-m byen

Ma suiv lòd ou bay.

 3

Mwe louvri nanm mwen

Pou-m resevwa ou.

Bon Redanmtè mwen,

Kò mwen pou ou tou.

Pou ban mwen lavi,

Pa manke anyen,

Pou mwen ou mouri!

Pran kò-m, vi-m, nanm mwen.

Delania Hilaire
Guest

Hello,
The lyrics to this song is beautiful.
Wanted to know what the melody is like.